Tường Trình Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tưởng Niệm lần thứ 42 ngày Quốc Hận 30/4

OREGON: LỄ GIỖ TỔ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30/4 LẦN THỨ 42 Chiến hữu Vũ Hải (K.1/CTCT) phat1 biểu trong buổi Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận lần thứ 42 tại IRCO, Portland Oregon Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon đã phối hợp với Hội Cựu Quân…

Continue reading

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM OREGON VÀ CLARK COUNTY DIỄN HÀNH XE HOA TRONG LỄ HỘI HOA HỒNG 2017

HÌNH ẢNH (by Mary Nguyen)   – CĐVN-OR Khánh Thành Xe Hoa 2017 – June 10, 2017 – Rose Festival 2017- Xe hoa Cộng Đồng VIệt Nam Oregon – Rose Festival 2017 – Xe Hoa . XE HOA VIỆT NAM (Thân tặng Hoạ Sĩ Hoàng Kim, Nguyễn Nhớ, Giáo Sư Từ Đức Tài, Ca sĩ Lệ Hải và…

Continue reading

OREGON SPONSORS 2017 TƯỚNG LƯƠNG XUÂN VIỆT KÊU GỌI GIỚI TRẺ VN VŨ HẢI PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG TRONG NGÀY QUỐC HẬN 30/4 LẦN THỨ 42 TẠI PORTLAND, OR VNCO TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30/4 LẦN THỨ 42. CĐVN/OREGON BIỂU TÌNH CHỐNG CSVN BÁN NƯỚC VÀ TÀU CỘNG CƯỚP NƯỚC NGÀY 22/5/2017…

Continue reading

Multicultural Night

Wednesday, March 8th, 2017 Great Hall | Quad Special Guest: Honorable Consul General Uchiyama   Agenda   3:30 pm – 8 pm Information Tables from different Clubs,  Organizations and Departments 3:30 pm – 6:30 pm  Free Food Serving 3:30 pm – 6:30 pm  Japanese Tea Ceremony hosted by Wakai Tea Association 3:30 pm – 8…

Continue reading