Phản ứng người Việt về các cáo buộc của ứng viên Faye Stewart

Thất cử: ƯCV/US Senate, Oregon Republic 2016 Faye Stewart đã thất cử   Xin lỗi: PAYE STEWART – LANE COUNTY : BOARD OF COMMISSIONERS MEETING – Public Comment   http://vnews247.com/FAYE_STEWART/XINLOI_FAYE_STEWART.mp3 ………………………………………… Phỉ báng: 2016-04-05  – Mặc Lâm, biên tập viên RFA http://vnews247.com/FAYE_STEWART/PHIBANG_FAYE_STEWART.mp3 …………………………………………………………. Tại Hoa Kỳ người dân đang chứng kiến ứng viên Donald Trump bày tỏ quan…

Continue reading

ASIA REPORTER – 18th Annual Scholarships & Awards Banquet

2016 Exemplary Community Volunteer Award: Filipino-American Association of Vancouver, Washington Salem Multicultural Institute & World Beat Festival Vietnamese Community of Oregon 2016 Asian Reporter Foundation Scholars: Emily Duong Hoa Nguyen Tuyen Ta Myy Tran Amy Vo Cecilia Wong Rosemarie Wong FULL: ASIA REPORTER – 18th Annual Scholarships & Awards Banquet

Continue reading