TÂM THƯ

Trang website này là tiếng nói chánh thức của Ban Chấp Hành Cộng Đồng (viết tắt là BCH/C Đ) Người Việt của Tiểu bang Oregon nhiệm kỳ 2014 – 2016.
Trang web dùng để thông báo, tin tức của BCH/CĐ và cập nhật những sinh hoạt, sự kiện liên quan đến cộng đồng người Việt của Oregon và vùng phụ cận.

Ngoài ra trang web còn cập nhật thời tiết, tin tức Thế Giới, Hoa Kỳ, Việt Nam và nhất là Tin Tức của Tiểu Bang hoặc tại địa phương (Portland) liên quan đến luật pháp, xã hội là những thông tin có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt đời sống của cộng đồng Việt Nam đang cư ngụ tại Oregon.

.
Mục đích chung của trang web là phương tiện gạch nối giửa BCH/CĐ và đồng hương để cùng nhau đoàn kết quyết tâm xây dựng và phát triển một cộng đồng Người Việt không chấp nhận cộng sản thật vững mạnh tại Tiểu bang Oregon.
Khi cộng đồng có sức mạnh thì sẽ có tiếng nói với chánh quyền tại điạ phương (Thành phố Portland). Một khi chánh quyền địa phương lưu tâm và lắng nghe tiếng nói của cộng đồng chúng ta thì khi ấy ngưới Việt chúng ta sẽ thuận lợi hơn trong sinh hoạt, công ăn việc làm và hưởng được những lợi ích khác từ xã hội và chính quyền địa phương mang đến.

Rất mong mọi sự góp sức của tất cả đồng hương về thông tin, tài chánh và mọi cần thiết khác nhầm có điều kiện thực hiện những công tác có tác dụng thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn, đoàn kết chăt chẻ hơn giửa ban Chấp Hành Cộng Đồng và toàn thể Đồng Hương trong mọi ngành mọi giới.
Ban Chấp Hành Cộng Đồng thiết tha cần sự hop tác và giúp đở của mọi đồng hương.
Để liên lạc với Ủy Ban Thông Tin của Ban Chấp Hành Cộng Đồng, qúy đồng hương có thể dùng bất cứ trang mục nào của trang web này đăng nhập (post) góp ý hay thông tin cần thiết của qúy vị vào trong khuôn Comment hoặc liên lạc trực tiếp với Quốc Nam: (503)882-6921.

.
Trân trọng kính chào đoàn kết và xây dựng.

.
Ủy Viên Thông Tin
Phạm Quốc Nam

One thought on “TÂM THƯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *