NGUYỄN PHÚ TRỌNG thăm giàn khoan 891 sau khi TC khánh thành

Nguon: @kbc4648

TTO – Giàn khoan Hải Dương 981 (HD 981) mà Bắc Kinh ngang nhiên hạ đặt trong vùng biển Việt Nam đã khiến Biển Đông “dậy sóng” được xây dựng trong khoảng ba năm với tổng chi phí gần 1 tỉ USD.

TRONG_GIANKHOAN_981

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *