Tiệc Cám Ơn

VNCO đã tổ chức một tiệc nhỏ vào chiều ngày Thứ Bảy 16 tháng 10 năm 2014 tại Hollywood Senior Center để cám ơn các chú bác, anh chi em thiện nguyện , các hội đoàn, tổ chức, và các ca sĩ Oregon, ban nhạc  đã giúp đở, yễm trợ VNCO tổ chức thành công Tết Trung Thu 2014 cho các em thiếu nhi và Tiệc Gây Qũy Phát Triễn Cộng Đồng vào Thứ Bảy 4 tháng 10 năm 2014 vừa qua.

Xin mời xem phóng sự video và hình ảnh (Mary Nguyen)
.
Video 1: BCH/CĐ cám ơn và trình bày hướng đi của BCH/CĐ trong thời gian tới.
.

.
Video 2: chương trình văn nghệ do Vietfan phụ trách giúp vui
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *