Dân Biểu Hoa Kỳ: Không TPP cho Việt Nam nếu không cải thiện nhân quyền

Mạch Sống, ngày 23 tháng 10, 2014

http://machsong.org

Tiếp theo văn thư của 4 Thượng Nghị Sĩ yêu cầu Tổng Thống Obama rút hoặc hoãn việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam, hôm nay 8 vị dân biểu Hạ Viện viết cho Đại Sứ Michael Froman, vị Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ, yêu cầu không cho Việt Nam vào TPP cho đến khi nào có những cải thiện nhân quyền cụ thể.

Đại Sứ Froman là người cao cấp nhất của Hành Pháp Obama về mậu dich. Đầu tuần này ông ta có mặt ở Việt Nam để tiếp tục thương thảo về các điều kiện để được tham gia vào TPP.

“Chúng tôi vẫn quan ngại rằng chính quyền Việt Nam tiếp tục lạm dụng quyền lực của họ đối với những ai dám lên tiếng phản đối luật lệ và chính sách của họ,” các vị dân biểu viết cho Đại Sứ Froman.

Các vị dân biểu nhắc đến cuộc thị sát Việt Nam 11 ngày vào cuối tháng 7 vừa qua của Báo Cáo Viên Đặc Biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng:

“Ông ta chỉ trích rằng, những vi phạm trầm trọng về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là một thực tế ở Việt Nam.”

 NO_PTT_01NO_PTT_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *