CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT OREGON MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016

PART 1: NGHI THỨC KHAI MẠC – HỘI CHỢ TẾT 2016 TẠI OREGON

  • CHÀO QUỐC KỲ ĐẦU NĂM
  • CẮT BĂNG KHAI MẠC
  • DÂNG HƯƠNG
  • CHÚC TẾT

PART 2: Hội Chợ Tết Bính Thân

Photo by Mary Nguyen

  • 1. Hội Chợ Tết 2016 của CDVN/ OREGON

More photo>>
2. Chương trình trình diễn của các hội đoàn, đoàn thể và cá nhân:

.


More photo >>
3. Đêm Văn nghệ Dạ vũ Tết Hương Xuân

More photo >>

Bài viết về Hội Xuân Bính Thân 2016 tại Portland-Oregon……..của Sương Lam Portland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *