XE HOA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM OREGON & CLARK COUNTY DIỄN HÀNH LỄ HỘI HOA HỒNG NĂM 2016 – GRAND FLORAL PARADE

Xe Hoa CĐVN/OR nhận được giải thưởng:

Rose Festival Directors Award (Best depiction of volunteerism)

LỄ HỘI HOA HỒNG PORTLAND OREGON 2016 – Cộng Đồng Oregon và Vancouver 

  1. Chuẩn bị diễn hành: 

  2. Diễn hành:

Ban tổ chức Xe Hoa và Quan khách thưởng lãm Xe Hoa của Cộng đồng:

DSC_2817

DSC_2825

DSC_2837

DSC_2870

DSC_2886

DSC_2872

DSC_2890

 

Photo by MARY NGUYEN

  1. Grand Floral 2016

  2. Portland Grand Floral Parade 2016

  3. Xe Hoa CĐVN-OR và Clark County với chủ đề ” Thank You America”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *