TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30/4 TẠI OREGON 2014

  • Ðại Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận English Version

Nhóm Thông Tín Viên SBTN Chính Trị – Xã Hội tại Oregon
Tường Thuật: Thành Tín – Thực Hiện: Lê Quang Trung (Nhóm Thông Tín Viên SBTN Oregon) Phóng Sự Ðại Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận vào ngày 26 tháng 04 năm 2014 lúc 11giờ trưa Thứ Bảy tại thành phố Portland. Cộng Ðồng Người Việt Tị Nạn cộng sản tại thành phố Portland đã tổ chức Ðại Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 39 năm cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm Miền Nam – Việt Nam trong khuôn viên Hội Trường của Trường Vestal. Các Phóng sự sắp tới do Nhóm Thông Tín Viên SBTN tại Oregon chủ trương xây dựng và yểm trợ mọi sinh hoạt của Cộng Đồng VN Oregon ngày vững mạnh, đoàn kết và cùng góp tiếng nói chung trong công cuộc đấu tranh cho Việt Nam được Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền. Nhằm đánh tan mọi âm mưu của cộng sản VN đang phân hóa các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ.

    • Ðại Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận English Vietnamese

 …………………..

  •  TÔI GỌI HỌ LÀ ANH HÙNG

Video clip dài 15 phút do HQ. Phạm Quốc Nam thực hiện trình chiếu trong ngày Tưởng Niệm Quốc Hận  30/4 tại Oreogn năm 2014. Chỉ hơn một tuần đã có trên 5000 người xem trên Youtube.
Kính mời đồng hương xem qua.

HÌNH ẢNH (Mary Nguyen)

.
PHOTO SHOW

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *