Vinh Danh Cờ Vàng Của Cộng Đồng VN Oregon – The Rose Festival 2014

Published on Jun 10, 2014
ROSE FESTIVAL 2014: Vinh Danh Cờ Vàng Của Cộng Đồng VN Oregon.
Cộng đồng Việt Nam Oregon tham dự diễn hành Lễ Hoa Hồng năm nay (2014) được tờ báo lớn nhất của tiểu bang Oregon (Oregon Live) chụp hai bức ảnh trong số hàng trăm bức ảnh trong album của The Oregonian hết sức có gía trị. Hai tấm ảnh đã xác định được chủ đề Vinh Danh Cờ Vàng trong kỳ diễn hành này mà cộng đồng mong muốn. Sự kiện này cho biết giới truyền thông Hoa Kỳ tại Oregon đặc biệt quan tâm đến lá cờ Vàng, biểu tượng của lòng yêu Tổ Quốc VN và yêu chuộng Tự Do của người Việt tỵ nạn.
.

.
Cũng xem:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *