Lễ Phát Thưởng cho Học Sinh vùng Á Châu Thái Bình Dương

Published on Jun 9, 2014
Tường Thuật: Destiny Nguyễn – Thực Hiện: Lê Quang Trung (Nhóm Thông Tín Viên SBTN Oregon)

Sở Học Chánh Portland đã tổ chức Buổi Lễ Phát Thưởng Học Sinh Xuất Sắc và Hoạt động Xã Hội Giỏi vào ngày 04 tháng 06 năm 2014 lúc 6giờ chiều Thứ Tư dành cho các em học sinh lớp 12 vùng Á Châu Thái Bình Dương thuộc thành phố Portland. Ðây là Lễ Phát Thưởng lần đầu tiên dành các em học sinh vùng Á Châu Thái Bình Dương, trong 21 em học sinh Xuất Sắc đã có 11 em học là Người Mỹ Gốc Việt được nhận lãnh những phần thưởng danh dự này. Các Phóng sự sắp tới do Nhóm Thông Tín Viên SBTN tại Oregon chủ trương xây dựng và yểm trợ mọi sinh hoạt của Cộng Đồng VN Oregon ngày vững mạnh, đoàn kết và cùng góp tiếng nói chung trong công cuộc đấu tranh cho Việt Nam được Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền. Nhằm đánh tan mọi âm mưu của cộng sản VN đang phân hóa các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ.

.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *