Hình ảnh cộng đồng người Việt Portland tham dự diễn hành Lễ Hoa Hồng 2014.

  • Photo of MARY NGUYEN

.

.

  • Video:  Cộng đồng người Việt Portland tham dự diễn hành Lễ Hoa Hồng 2014

Nhóm Thông Tín Viên SBTN Chính Trị – Xã Hội tại Oregon

Tường Thuật: Destiny Nguyễn – Thực Hiện: Lê Quang Trung (Nhóm Thông Tín Viên SBTN Oregon)

Lễ Hội Hoa Hồng được tổ chức hằng năm do Hiệp Hội Hoa Hồng thành phố Portland, trong mùa Lễ Hội Hoa Hồng được diễn ra trong suốt 2 tuần cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 với nhiều hình thức hoạt động, trò chơi, đua thuyền rồng và những buổi trình diễn Văn Nghệ cho mọi lứa tuổi. Diễn Hành Xe hoa trong Lễ Hội Hoa Hồng là một trong những hoạt động thu hút đông đảo người bản xứ và các Cộng Ðồng Sắc Tộc tham dự. Vào ngày 07 tháng 06 năm 2014 lúc 10giờ sáng Thứ Bảy, Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia tại Oregon đã tham dự Diễn Hành Xe Hoa trong Lễ Hội Hoa Hồng, năm nay Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia tại Oregon diễn hành với chủ đề: Vinh Danh Cờ Vàng. Các Phóng sự sắp tới do Nhóm Thông Tín Viên SBTN tại Oregon chủ trương xây dựng và yểm trợ mọi sinh hoạt của Cộng Đồng VN Oregon ngày vững mạnh, đoàn kết và cùng góp tiếng nói chung trong công cuộc đấu tranh cho Việt Nam được Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền. Nhằm đánh tan mọi âm mưu của cộng sản VN đang phân hóa các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ.

.

PHOTO: PORTLAND’ S ROSE FESTIVAL 2014 (Mary Nguyen)

.

.

Cũng xem:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *