Video: Tuần Hành Biểu Tình Chống Trung Cộng và CSVN tại thành phố Portland

SỰ KIỆN GIÀN KHOAN HD 981

  • Video BCH/CĐ thực hiện:


.

  • Phóng Viên Lê Quang Trung thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *