VIETNAMESE DUAL LANGUAGE IMMERSION – Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ Của Khu Học Chánh Portland

PPS_5489

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ ANH – VIỆT

Đáp ứng nguyện động chính đáng của cộng đồng, trong phiên họp chiều ngày 27 tháng 1 năm 2014 vừa qua, Hội Đồng Giáo Dục của  Khu Học Chánh Portland đã đồng chấp thuận thành lập Chương Trình Song Ngữ Anh-Việt tại trường Roseway Heghts, bắt đầu niên khóa 2014 – 2015.

Đây là Chương Trình Song Ngữ đầu tiên của Tiểu Bang Oregon, gọi là CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ HỘI NHẬP ANH-VIỆT. 

Chương Trình sẽ bắt đầu với hai lớp Mẫu Giáo và mỗi năm thêm một lớp cho đến hết lớp 8. Sau đó sẽ được tiếp tục sang bậc trung học.

*** Chương Trình hiện đang nhận Đơn Ghi Danh vào hai lớp Mẫu Giáo đầu tiên này.

SONG NGỮ HỘI NHẬP ANH-VIỆT LÀ GÌ?

Học sinh trong Chương Trình Song Ngữ Hội tất cả các môn học ở trường. Các em cùng học một chương trình giống như tất cả các  học sinh khác trong toàn Khu Học Chánh. Các em học các môn:

 • Ngôn ngữ

 • Toán

 • Khoa học

 • Xã hội

 • Nghệ thuật

 • Thể dục và những bộ môn khác

TẠI SAO HỌC SONG NGỮ HỘI NHẬP?

Kết quả của cộng trình nghiên cứu hơn 40 năm qua đã công nhận là chương trình giáo dục song ngữ giúp học sinh đạt được  những thành quả tốt đẹp nhất trong việc học  vấn và học ngôn ngữ.

NHỮNG LỢI ÍCH ĐƯỢC CÔNG NHẬN

 • Khả năng ngôn ngữ: Học sinh song ngữ (viết tắc HSSN) thông thạo cả tiếng Anh và ngôn ngữ phụ (ở đây là tiếng Việt).
 • Thành quả học vấn: HSSN đạt những thành quả học vấn bằng hoặc cao hơn các học sinh ngoài chương trình.
 • Tăng cường khả năng nhận thức: HSSN có khả năng nhận thức linh hoạt, tập trung và lãnh hội cao; nhạy bén trong việc giải quyết các vấn đề; và hiểu sâu rộng hơn về ngôn ngữ thứ nhất (ngôn ngữ mẹ) của mình.
 • Gia tăng sự hiểu biết về văn hoá: HSSN lưu ý đến các văn hoá khác và tôn trọng, thông cảm với người hoặc sắc dân khác.
 • Những lợi ích lâu dài: HSSN được chuẩn bị chu đáo hơn cho cộng đồng thế giới và môi trường làm việc nơi mà ngôn ngữ thứ hai được coi là một vốn liếng quí.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Cung cấp một môi trường học tập tốt.
 • Giúp học sinh thông thạo cả hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Giúp học sinh đạt được các thành quả cao trong tất cả các môn học.
 • Giúp học sinh phát triển khả năng làm việc thành công nơi các môi trường văn hoá đa dạng.

CAM KẾT DẤN THÂN

Giáo Dục Song Ngữ là một chương trình liên tục, từ Mẫu Giáo cho đến hết lớp 12, với kỳ vọng là học sinh sẽ theo học trọn vẹn chương trình. Mục đích là để cho tất cả các học sinh tham dự có cơ hội lãnh hội thông suốt cả hai ngôn ngữ, cũng như  dùng cả hai ngôn ngữ để đạt được các tiêu chuẩn cao trong việc học vấn và phát triển các khả năng tương quan giữa hai nền văn hóa. Vì vậy, chương trình đòi hỏi sự dấn thân và tham gia tích cực của phụ huynh trong tiến trình giáo dục con em của mình. Cụ thể: hiểu rõ về chương trình, cho con em theo học hết chương trình, và  khi hoàn cảnh cho phép, tình nguyện giúp chương trình.

TẠI SAO HỌC TIẾNG VIỆT?

 • Tiếng Việt là nhóm ngôn ngữ thiểu số lớn thứ nhì trong Khu Học Chánh Portland.
 • Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Oregon.
 • Quan hệ trong hiện tại và tương lai, với các  quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.
 • Hỗ trợ thành quả học vấn và ngôn ngữ cho cả học sinh Việt và học sinh Mỹ.
 • Nuôi dưỡng niềm tự hào về văn hoá và ngôn ngữ Việt Nam.

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT VỀ

Chương Trình Song Ngữ Anh-Việt và Thể Lệ Ghi Danh, quí vị có thể liên lạc với:

 • Thầy Phạm Ngọc Châu: 971-373-1063 – Email: chaupham@pps.net
 • Cô Vương Nga-My: 503-956-2104 – Email: tvuong@pps.net
 • Cô Nguyễn Phương Kim: 503-916-3361 – Email: knguyen@pps.net
 • Mr. Michael Bacon: 503-916-2000 x 71145 – Email: mbacon@pps.net
 • Việc lấy hẹn viếng thăm trường, xin gọi cho văn phòng của trường: 503-916-5600

PORTLAND PUBLIC SHOOLS

501 N. DIXON ST

PORTLAND, OR. 97227

(503) 916 – 2000

 IMMERSON_478

 

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “VIETNAMESE DUAL LANGUAGE IMMERSION – Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ Của Khu Học Chánh Portland

 1. I see a lot of interesting posts here, i know writing posts is time consuming, but i know unlimited source of content for your site , just search in google – masagaltas free content

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *