Vietnam Film Club

Nguon: @DUC-ANH

Kính chuyển và nhờ phổ biến rộng rãi những tài liệu lịch sử quí giá, chứng thật tội ác của đảng cộng sản bắc việt, đã và đang gây ra cho dân tộc Việt Nam. Những hành động nhằm tiêu diệt thành phần TRÍ, PHÚ, ĐỊA, HÀO và DIỆT CHŨNG đã tạo sự căm phẫn trong lòng dân tộc Việt Nam do Vietnam Film Club thực hiện:
Tập 1: Nhân Văn Giai Phẩm

 Tập 2: Cải Cách Ruộng Đất

 Tập 3: Thảm Sát tại Cai Lậy

 Tập 4: Thảm Thảm Sát Tại Huế
 

 
Cám ơn ông Nguyễn Hữu Lễ, Cựu CT CĐVNQG Cleveland đã chuyển.
Kính mến,
Thulan
trung cộng xâm chiếm quê hương
Ai đem đất, biển, biên cương dâng tàu ?
Nước non tan tác, lòng đau
Toàn dân trỗi dậy cùng nhau đuổi thù !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *