2. BÀI của BẠN

BÀI của BẠN gồm những bài viết và những thông tin cập nhật mới nhứt từ  email groups. Ngoài những bài viết của thân hữu có những thông tin khác có thể chưa được kiểm chứng hay lượng định gía trị. Sự nhận định hay đánh gía tùy theo đọc gỉa. Đọc gỉa có thể post góp ý phê bình trong khuôn comment bên dưới.

*** Xuất xứ bài viết hoặc bản tin từ E-mail các bạn được giử kín với địa chỉ Email viết tắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *