FREE TAX SERVICE

.

6 Lý Do Cần Biết Khi Bạn Muốn Trở Thành Thiện Nguyện Viên Khai Thuế

Nếu Bạn đang nghĩ đến việc tham gia công tác thiện nguyện để giúp đỡ trong các sinh hoạt cộng đồng, trở thành chuyên viên khai thuế là một trong những điều bạn có thể làm được. Sở Thuế Vụ Liên Bang Hoa Kỳ (IRS) hiện đang cần nhiều thiện nguyện viên để giúp khai thuế trong các chương trình khai thuế miễn phí tại địa phương.

Hai chương trình VITA (Volunteer Income Tax Assistance) và TCE (Tax Counseling for the Elderly) là các chương trình khai thuế miễn phí của chính phủ liên bang hợp tác với các cơ quan, đoàn thể ở tại khu vực bạn sinh sống. Các chương trình này giúp khai thuế miễn phí cho những người cần phải nộp đơn khai thuế nhưng không có khả năng trả các phí khai thuế cho các văn phòng khai thuế tư nhân. Những người có thu nhập trung bình hoặc thấp, người cao tuổi, người bị thương tật và những người nói tiếng Anh kém thường hội đủ điều kiện nhận trợ giúp khai thuế miễn phí này.

Dưới đây là 6 lý do tại sao bạn nên tham gia chương trình VITA/TCE này để trở thành thiện nguyện viên khai thuế.

 1. Bạn không cần phải có kinh nghiệm khai thuế trước đây. Thiện nguyện viên sẽ được hướng dẫn học và thực hành để biết khai thuế. Thiện nguyện viên cũng được chọn công tác thiện nguyện phù hợp với khả năng và kết quả thực tập. Nếu bạn có thể nói trôi chảy một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, bạn có thể giúp những người không nói được tiếng Anh.
 2. Sở thuế vụ sẽ cung cấp tài liệu và hướng dẫn để giúp các thiện nguyện viên thực hành trên các hồ sơ thuế cá nhân cơ bản. Các thiện nguyện viên được học các dạng hồ sơ thuế khác nhau bao gồm các khoản giảm thuế và các tín thuế có lợi cho người thọ thuế, chẳng hạn tín thuế thu nhập thấp, tín thuế trẻ em và tín thuế dành cho người cao tuổi.
 3. Thời gian làm việc thiện nguyện thường vào những ngày cuối tuần. Các thiện nguyện viên thường làm việc từ 4 đến 6 giờ mỗi tuần từ giữa tháng một đến ngày đáo hạn khai thuế hằng năm – ngày 15 tháng tư cho năm 2016.
 4. Các điểm khai thuế được mở ra ở nhiều nơi tại nhiều địa phương trên cả nước. Các bạn có thể tìm thấy danh sách các địa điểm này tại các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, thư viện, trường học, các khu thương mại hoặc các khu công cộng. Các điểm khai thuế miễn phí VITA và TCE giúp khai và gởi cả hai hồ sơ thuế liên bang và tiểu bang qua mạng thông tin điện tử.
 5. Các thiện nguyện viên là cựu chiến binh hoặc các thiện nguyện viên thường đều  có thể giúp khai thuế cho quân nhân và gia đình của họ.
 6. Tham gia đội ngũ thiện nguyện viên bạn sẽ là một thành viên của chương trình giúp khai thuế miễn phí cho đồng bào nghèo trong suốt hơn 40 năm qua. Bạn sẽ góp phần vào chương trình người giúp người và giúp cộng đồng trở nên ngày một tốt đẹp hơn. Ðiều này quả thật đơn giản.

Bạn có thể tìm thêm được nhiều thông tin khác liên quan đến chương trình thiện nguyện VITA/TCE trên mạng thông tin điện tử qua địa chỉ IRS.gov. Xin gõ vào ô truy cập “tax volunteer” để đọc thêm nhiều chi tiết thông tin liên quan. Nếu phù hợp với nguyện vọng của mình, quý vị cần điền và gởi đơn gia nhập, mẫu 14310 – VITA/TCE Volunteer Sign Up qua thư điện tử trên mạng IRS.gov.

Trường hợp bạn muốn tham gia vào chương trình khai thuế miễn phí do Cộng Ðồng Việt Nam (VNCO) hợp tác với Sở Thuế liên bang để giúp các cộng đồng Châu Á, cộng đồng Việt-Hoa, xin liên lạc với Nhóm Thuế Vụ qua e-mail gởi đến: Yvonne.tran@onpointcu.com hoặc trangvu6377@yahoo.com.

Chúng tôi chào đón bạn.

…………………………………………………….

Six Good Reasons Why You Should Become a Tax Volunteer

If you’re looking for a way to help your community, then consider becoming a tax volunteer. The IRS is looking for volunteers now who will provide free tax help next year.

Volunteer Income Tax Assistance (VITA) and Tax Counseling for the Elderly (TCE) are community-based programs. They provide free tax return preparation for people who need tax help but can’t afford it. People with low-to-moderate incomes, seniors, people with disabilities and those with limited English skills usually qualify for this free service.

Here are six good reasons why you should become a VITA or TCE volunteer.

 1. No previous experience is required. Volunteers receive specialized training and have the option of serving in a variety of roles. If you’re fluent in a language other than English, you can help those who do not speak English.
 2. IRS provides free tax law training and materials that allow volunteers to prepare basic individual income tax returns. Volunteers learn many aspects of tax return preparation. This includes tax deductions and credits that benefit eligible taxpayers, like the Earned Income Tax Credit, Child Tax Credit and Credit for the Elderly.
 3. The hours are mainly during the weekends. Volunteers generally serve an average of four to six hours per week. Volunteer programs are open from mid-January through the tax filing deadline, which will be April 15, 2016.
 4. Volunteer sites are located in communities throughout the nation. You’ll find them in neighborhood centers, libraries, schools, shopping malls and other convenient locations. VITA and TCE sites offer free electronic filing for both federal and state tax returns.
 5. Veteran and non-veteran volunteers may be able to help military personnel and their families.
 6. As a volunteer, you become part of a program that has helped people file tax returns at no charge for more than four decades. With VITA and TCE, you do make a difference. It’s people helping people. It’s that simple.

Additional information about becoming a VITA or TCE volunteer is available on IRS.gov. Type the key words “tax volunteer” in the search box. Those interested need to submit Form 14310, VITA/TCE Volunteer Sign Up, by email through the IRS website.

Volunteers who are interested in volunteer with the Vietnamese Community of Oregon (VNCO) to serve the Vietnamese, Chinese and Asian Communities can sign up for joining the VNCO Free Tax Preparation Team. Please contact us by email to: Yvonne.tran@onpointcu.com or trangvu6377@yahoo.com.

We are looking forward to hearing from you.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *