3. SINH HOẠT 2017

Nhiều Sinh Hoạt khác   và  Hình ảnh Sinh Hoạt Cộng Đồng (Photo by Mary Nguyen)

NHỮNG SINH HOẠT CHÁNH HẰNG NĂM CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM OREGON

 1. TÉT NGUYÊN ĐÁNG/ Vietnamese New Year
 2. Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí/ Free Tax Service
 3. Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương/ Vietnamese Kings’ Commemoration Day
 4. Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng 4/ Black April
 5. Diễn Hành Lễ Hội Hoa Hồng/ Rose Festival Parade
 6. Kỷ Niệm Ngày Quân Lực/ RVNA Day
 7. Tết Trung Thu/ Vietnamese Mid-Autumn Festival
 8. Tiệc Gây Qũy Phát Triển Cộng Đồng/ Fund Draising Party
 9. Diễn Hành Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ/ Portland Veterans Parade Day
 10. Giúp Đỡ Người Vô Gia Cư/ Serving to People in Need
 11. Thăm Người Cao Niên/ Visiting The Elderly
 12. Thăm Viếng Các em Học Sinh, Sinh Viên và Các Trường Việt Ngữ/ Visiting Vietnamese Students and Vietnamese Language School