VIETNAMESE BUSINESS

MAIN PAGE

  • Free: đăng nhập Phone Book , chỉ cần ghi danh tên business và số phone của cơ sở qúy vị vào Comment bên dưới hoặc gọi (503)882-6921 hay email :   info@vnco.org
  • Nếu qúy vị muốn từ Phone Book links đến một trang quảng cáo hay full website đầy đủ chi tiết với professional design hoặc Links đến  website có sẳn của qúy vị, xin liên lạc:  Nam Phạm (503) 882-6921 hoặc email:   info@vnco.org

 

Van_A1
ACCOUNTANTS & TAX…  / …ACUPUNCTURE – CHÂM CỨU …/… ALTERNATIVE MEDICINE – THUỐC BẮC … / …APPLIANCES – ĐỒ GIA DỤNG …/ …ART & SIGNS – BẢNG HIỆU… / ….ATTORNEYS – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ … / .. .AUTOMOTIVE – XE HƠI

B1BÁC SĨ…/ BAKERY -TIỆM BÁNH../ TIỆM BÁN BÀN GHẾ../ BẢO HIỂM NHÀ ,XE, NHÂN THỌ../ BEAUTY SALON, HAIR, SPA, THẨM MỸ, V.V…

C1

CARPET CLEANING../ CELL PHONES../ CHIROPRACTIC- CHỈNH XƯƠNG – CHÂM CỨU../ COMPUTERS../ CONSTRUCTION -XÂY CẤT – SỬA CHỬA NHÀ CỬA../ CABINETS – T/ CABLES TV – DIRECT TV / COMCAST.

D1DEALERS (XE HƠI)../ DENTISTRYS/ NHA SĨ.. / DOCTORS (BÁC SĨ).. / DIRECT TV..

E1ENTERTAINMENT – GIẢI TRÍ../ ELECTRONIC STORES

F1FASHIONS../ FENCHING../ FINANCIAL – REALTY – MORTGAGE – ĐỊA ỐC – TÀI CHÁNH…/ FLOORS../ FLORISTS../ FUNERAL SERVICES – TANG LỄ../ FURNITURES – TIỆM BÁN BÀN GHẾ TỦ GIƯỜNG

G1GIFT SHOPS

H1LÀM HÀNG RÀO…/  HEATING ../  AIR CONDITIONING../  HOME SERVICES../ HỘI ĐOÀN

I1
INSURANCES../ IN – PRINGTING – ẤN LOÁT../ INTERPRETATION – THÔNG DỊCH
J_54JEWELRY – TIỆM VÀNG

k_2

ỐNG KHOÁ – LOCKSMITHS…/  KÉO XE – TOWING
M-01MALLS – THƯƠNG XÁ../  MARKET – CHỢ VN../  MARTIAL ART – VÕ THUẬT../  MEDIA – TRUYỀN THÔNG – BÁO CHÍ../ MORTGAGE../  MUSIC – VĂN NGHỆ

NHAHANG_2136NHÀ HÀNG – RESTAURANTS

MAT1245OPTOMETRISTS – BÁC SĨ NHÃN KHOA…/  ORGANIZATIONS – CÁC TỔ CHỨC & HỘI ĐOÀN

P1_254PHARMACY../  PHOTO & VIDEO – QUAY VIDEO & CHỤP HÌNH../  PLUMBING – SỬA ỐNG NƯỚC../  PRINTING../ 

R1_698REAL STATES../  REALTOR../ RELIGIOUS – CƠ SỞ CÁC TÔN GIÁO../  RESTAURANTS – NHÀ HÀNG ../ RAO VT../

S1_PHNSALON – BEAUTY SALON – THẨM MỸ VIỆN../  SCHOOLS – TRƯỜNG HỌC – HUẤN NGHỆ../  TRUNG TÂM SHOPPING../  SIGNS – VẼ BẢNG HIỆU, BANNERS, QUẢNG CÁO../  SUPER MARKETS../

T_1245

 TATTO – XÂM../  TAX SERVICES – KHAI THUẾ../  TAXI – TRANSPORTS – CHUYÊN CHỞ../ TOWING – KÉO XE../  THÔNG DỊCH – INTERPRETERS../  TRAVAL – DU LỊCH – MUA VÉ MÁY BAY../

V_5487
VIDEO RENTAL – MƯỚN PHIM, NHẠC.

RAOVAT_254

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *